خدمات آریاز

مشاوره مدیریت

ارائه راهکارهای جامع منابع انسانی در جهت حل مسائل سازمانی از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم های منابع انسانی

دوره های کاربردی

توانمند سازی مخاطبین   حوزه منابع انسانی از طریق برگزاری دوره های   کاربردی مهارت محور بر اساس الگوی استعاره ای مَصَب.

پلتفرم و نرم افزار

ارائه پلتفرم و نرم افزارهای کاربردی حوزه منابع انسانی به منظور پاسخگویی به مسائل حوزه HR و ارتقاء   بهره وری سازمانی.

مهمترین عنصر در طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت
هنر حل مسئله است.

درباره ما

شرکت آریاز بهگران کسب و کار، با برند تجاری آریاز به شماره ثبت 518181 ، مجموعه ای است متشکل از دانش آموختگان دانشگاههای تهران و شهید بهشتی که با اندوخته قابل توجهی از دانش کاربردی و تجربیات سازمانی در صنایع مختلف در زمینه مدیریت منابع انسانی به فعالیت می‏‏‏ پردازد.
آریاز با بهره مندی ازهمکاران خبره که بر اساس الگوی استعارهای مصب انتخاب و توسعه می یابند؛ انجام کلیه خدمات منابع انسانی به شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی و سایر مدیران واحدهای تخصصی مشتمل بر زیرشاخه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ساختار و فرآیندها، بازاریابی جذب واستخدام، نگهداشت، جبران خدمات و امور رفاهی، مدیریت عملکرد و رشد و بالندگی نیروی انسانی را در قالب طراحی و اجرای پروژههای منابع انسانی در سازمانها، ایجاد سیستمهای منابع انسانی مبتنی بر نرم افزارهای تحت وب و برگزاری کارگاههای آموزشی منبطق بر یافته ها و تجربیات عملی نو به منظور خلق خدمات اثرگذار و پایدار در کسب و کار مشتریان سرلوحه کار خود قرار داده است.

هنر حل مسئله تخصص ماست.

از تشخیص مسئله، طراحی و پیاده سازی راهکار در کنار شما هستم

مشتریان ما

ارتباط با ما